Ako to robíme

Sme odborne vyškolení v najmodernejších zariadeniach a postupoch na laserové odstránenie tetovania. Používame picosekundovú laserovú technológiu, vďaka ktorej je naša práca rýchlejšia, efektívnejšia a pohodlnejšia.

S Picolaserom sme schopní znížiť počet ošetrení a zamerať sa na akékoľvek tetovanie bez ohľadu na použitú farbu atramentu alebo typ pleti.

technológia

Komu pomáhame

Ľudia si chcú dať odstrániť alebo zosvetliť svoje tetovanie z rôznych dôvodov. Môže to byť uvoľnenie miesta pre nové tetovanie, odstránenie starej spomienky, zmena názoru alebo prispôsobenie sa novému životnému štýlu.
Bez ohľadu na motiváciu na odstránenie alebo zosvetlenie tetovania, naši špecialisti na odstránenie tetovania zaistia, že sa budete cítiť pohodlne, bezpečne a budete mať počas celého procesu podporu.

Kam ideme

V GROW INK UP pracujeme na normalizácii a na eliminácii stigmy o laserovom odstraňovaní tetovania a o tetovaní samotnom. Neustále na sebe pracujeme, aby sme naše služby poskytli viacerým ľuďom a ešte vo vyššej kvalite. Spolupracujeme s tatérmi, aby sme vám pomohli prejsť procesom odstránenia čo najefektívnejšie ak ste sa rozhodli pre prekrytie starého tetovania – cover up.

kariéra